ობა

მხოლოდ
საუკეთესო

ობა

ოპტიმალური არჩევანი

ობა

სანდო და ხარისხიანი

პლისე ჟალუზი
სიმაღლე (მ)
სიგანე (მ)
რაოდენობა

ფერი
ჯამური მ2 1
ჯამური ღირებულება 80
plisse-pic

კოდი 1101

plisse-pics